Welcome!海外の仲間たち

2021年06月19日

わたしの仕事について

こんにちはゴー ティ ミー ラインです

ゴー ティ ミー ライン

202106.jpg

202106-1.JPG

Đã 1 năm kể từ khi vào làm ở Tập đoàn. Vốn là người hay ngại vì vậy khi mới vào làm do chưa quen thân nên không thể bắt chuyện với mọi người. Nhưng bây giờ nhờ sợ thân thiện của mọi người mà tôi có cảm giác như người trong gia đình.
Dù đã làm việc ở Tập đoàn cũng được 1 năm rồi nhưng hầu như mọi người chưa biết về công việc của tôi lắm. Gần đây, tôi được nhiều người hỏi "Công việc của em là gì", " Lành cứ đi quanh văn phòng này đến văn phòng khác, nhưng công việc thực sự là gì vậy",v.v...
Vì vậy, thông qua nhật ký lần này tôi muốn nói một chút về công việc của bản thân. Tôi đang làm việc với tư cách là một phiên dịch. Ngoài ra, tôi còn dịch sách Kaigo, nhiều sách hướng dẫn khác của Tập đoàn từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Hiện tại tôi đang làm tuyển tập những từ vựng thường được dùng ở hiện trường chăm sóc nhưng không được viết ở trong sách giáo khoa hoặc từ địa phương, nên thường đến Genba để tìm hiểu. Vì vậy, nếu mọi người biết từ gì hãy giới thiệu cho tôi nhé.
1 năm qua mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, sau này cũng vậy rất mong được sự giúp đỡ từ mọi người.

一覧ページへ

このページの上へ